Nhân sự

Tổng số nhân viên đang làm việc
1135

Cấp Quản lý

Bao gồm tất cả các cấp quản lý
161

Nhân viên

Bao gồm tất cả các trung tâm
974

Tài liệu gần đây

Số liệu tải lên gần đây của thư viện

Giới tính

Biểu đồ giới tính toàn công ty
100%
62 % Nam
38 % Nữ
0 % Khác

Văn Phòng Không Giấy Tờ

Mr. Trịnh Đức Tuấn
Tổng Giám Đốc
Văn Phòng Điện Tử Pico là một hệ thống phần mềm giúp các thao tác, nghiệp vụ văn phòng được xử lý trên nền tảng máy tính và đặc biệt là Internet. Sẽ không cần giấy tờ, sẽ chỉ là những thao tác nghiệp vụ đã được lập trình để hệ thống giúp cho người dùng làm việc trong một văn phòng điện tử.

Sự kiện sinh nhật

Tạ Thi Thắm
Tạ Thi Thắm
20/01/1960 - Nữ - ADM550
NGUYỄN THIỆN CƯỜNG
NGUYỄN THIỆN CƯỜNG
20/01/1991 - Nam - PICO1903
Nguyễn Minh Thắng
Nguyễn Minh Thắng
19/01/1992 - Nam - PICO3149
Nguyễn Văn Lâm
Nguyễn Văn Lâm
20/01/1992 - Nam - KTV184
Hoàng Thị Như Quỳnh
Hoàng Thị Như Quỳnh
20/01/1996 - Nữ - TRS455