PICO E-OFFICE Văn Phòng Điện Tử

Nhân sự

Tổng số nhân viên đang làm việc
1481

Cấp Quản lý

Bao gồm tất cả các cấp quản lý
186

Nhân viên

Bao gồm tất cả các trung tâm
1294

Tài liệu gần đây

Số liệu tải lên gần đây của thư viện

Giới tính

Biểu đồ giới tính toàn công ty
100%
60 % Nam
40 % Nữ
1 % Khác

Văn Phòng Không Giấy Tờ

Mr. Trịnh Đức Tuấn
Tổng Giám Đốc
Văn Phòng Điện Tử Pico là một hệ thống phần mềm giúp các thao tác, nghiệp vụ văn phòng được xử lý trên nền tảng máy tính và đặc biệt là Internet. Sẽ không cần giấy tờ, sẽ chỉ là những thao tác nghiệp vụ đã được lập trình để hệ thống giúp cho người dùng làm việc trong một văn phòng điện tử.

Sự kiện sinh nhật

Cung Hồng Tú
Cung Hồng Tú
16/08/1975 - Nam - INV1017
Phạm Hồng Phượng
Phạm Hồng Phượng
17/08/1984 - Nữ - CAS549
NGUYỄN VĂN TIẾN
NGUYỄN VĂN TIẾN
17/08/1988 - Nam - INV826
Phạm Văn Huy
Phạm Văn Huy
17/08/1988 - Nam - KTV294
Nguyễn Dư Hưng
Nguyễn Dư Hưng
17/08/1991 - Nam - PICO2233
Hoàng Văn Lĩnh
Hoàng Văn Lĩnh
17/08/1991 - Nam - ADM509
Trần Ngọc Minh Tú
Trần Ngọc Minh Tú
16/08/1992 - Nam - PICO3086
Trần Đức Phương
Trần Đức Phương
16/08/1993 - Nam - KTV277
Lê Văn Đông
Lê Văn Đông
17/08/1993 - Nam - INV967
Ngô Văn Vượng
Ngô Văn Vượng
16/08/1996 - Nam - PICO3716