Nhân sự

Tổng số nhân viên đang làm việc
1132

Cấp Quản lý

Bao gồm tất cả các cấp quản lý
159

Nhân viên

Bao gồm tất cả các trung tâm
973

Tài liệu gần đây

Số liệu tải lên gần đây của thư viện

Giới tính

Biểu đồ giới tính toàn công ty
100%
61 % Nam
39 % Nữ
0 % Khác

Văn Phòng Không Giấy Tờ

Mr. Trịnh Đức Tuấn
Tổng Giám Đốc
Văn Phòng Điện Tử Pico là một hệ thống phần mềm giúp các thao tác, nghiệp vụ văn phòng được xử lý trên nền tảng máy tính và đặc biệt là Internet. Sẽ không cần giấy tờ, sẽ chỉ là những thao tác nghiệp vụ đã được lập trình để hệ thống giúp cho người dùng làm việc trong một văn phòng điện tử.

Sự kiện sinh nhật

Nguyễn Thị Hương Giang
Nguyễn Thị Hương Giang
18/02/1984 - Nữ - COS037
Dương Văn Tú
Dương Văn Tú
17/02/1985 - Nam - KTV620
Vũ Thanh Hương
Vũ Thanh Hương
18/02/1990 - Nữ - SAL640
Lương Văn Hà
Lương Văn Hà
17/02/1995 - Nữ - PICO3940
Nguyễn Thành Long
Nguyễn Thành Long
17/02/2000 - Nam - PICO4008