PICO E-OFFICE Văn Phòng Điện Tử

0 1 0 2 0 8 2 6 0

Văn Phòng Điện Tử Pico là một hệ thống phần mềm giúp các thao tác, nghiệp vụ văn phòng được xử lý trên nền tảng máy tính và đặc biệt là Internet. Sẽ không cần giấy tờ, sẽ chỉ là những thao tác nghiệp vụ đã được lập trình để hệ thống giúp cho người dùng làm việc trong một văn phòng điện tử.

Tùy theo quy mô của văn phòng mà Văn Phòng Điện Tử sẽ gồm những gì và đáp ứng những gì. Trên thực tế, các hoạt động của một văn phòng khá đa dạng, từ việc tương tác các phòng ban, luân chuyển văn bản đi đến, thêm bớt nhân sự, thêm bớt công việc, quản lý tiến trình công việc, cho tới các nghiệp vụ khác. Tất cả những điều này đều được lập trình và chuyển hóa thành các module, hay còn gọi là phân hệ chức năng, giúp nó có thể cung cấp cho người dùng những tiện ích phù hợp, hiệu quả.