PICO E-OFFICE Văn Phòng Điện Tử

Nhân sự

Tổng số nhân viên đang làm việc
1229

Cấp Quản lý

Bao gồm tất cả các cấp quản lý
171

Nhân viên

Bao gồm tất cả các trung tâm
1057

Tài liệu gần đây

Số liệu tải lên gần đây của thư viện

Giới tính

Biểu đồ giới tính toàn công ty
100%
60 % Nam
40 % Nữ
0 % Khác

Văn Phòng Không Giấy Tờ

Mr. Trịnh Đức Tuấn
Tổng Giám Đốc
Văn Phòng Điện Tử Pico là một hệ thống phần mềm giúp các thao tác, nghiệp vụ văn phòng được xử lý trên nền tảng máy tính và đặc biệt là Internet. Sẽ không cần giấy tờ, sẽ chỉ là những thao tác nghiệp vụ đã được lập trình để hệ thống giúp cho người dùng làm việc trong một văn phòng điện tử.

Sự kiện sinh nhật

Lê Thị Lan
Lê Thị Lan
23/10/1982 - Nữ - PICO1483
Bùi Thị Lan Anh
Bùi Thị Lan Anh
22/10/1987 - Nữ - COS642
Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung
22/10/1988 - Nam - PICO2283
Nguyễn Văn Viễn
Nguyễn Văn Viễn
23/10/1989 - Nam - KTV096
Vũ Danh Phong
Vũ Danh Phong
23/10/1993 - Nam - TEC989
Nguyễn Viết Thắng
Nguyễn Viết Thắng
22/10/1995 - Nam - PICO3672
Bùi Xuân Tiến
Bùi Xuân Tiến
23/10/1995 - Nam - PICO3418
Lê Ninh
Lê Ninh
23/10/1995 - Nam - PICO3420
Nguyễn Văn Quý
Nguyễn Văn Quý
22/10/1996 - Nam - TEC915